Etkinlikler
Üniversite Duyuruları
Öğrenci Hakları Beyannamesi

 


MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI BEYANNAMESİ

 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite çalışanları nezdinde eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerine renk, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, fiziki görünüm, sosyo-ekonomik durum, aile yapısı, medeni durum gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrım yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri tüm eğitim kademelerinde nitelikli eğitim alma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri bir üst eğitim kademesi ve finansal destek konularında bilgilendirilme ve bu bilgiye kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kendilerine hizmet veren tüm kurum binalarına fiziksel olarak kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan imkânlardan eşit şekilde faydalanırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri, ilgili burs duyurularına; öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla başvurma ve burslardan faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla,  yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına başvuru konusunda eşit haklara sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından sağlanan iş ve staj olanaklarına başvuru yapma ve faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri gerekli koşulları sağlamak kaydıyla “Öğrenci Topluluğu” kurma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kişilik haklarına saygılı olmak ve eleştiri sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ifade özgürlüğüne sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öğrencilerle ilgili tüm konularda, yönetim tarafından alınan kararların ve karar alma süreçlerinin bir parçasıdırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerinin seçilmiş temsilcileri, yönetim içinde yer alan kurul ve komisyonlarda, öğrencilere ilişkin konuların tamamında kararların alınmasında söz hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri eğitim öğretimdeki başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda belirleyici unsurlardan biridir.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri derslerin kredilerinin ve öğrenim kazanımlarının belirlenmesi konusunda görüş beyan etme hakkına sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri ders içi süreçlerde izlenecek teknik ve stratejiler konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Bu süreçlerde öğrenci aleyhine hiçbir değişiklik öğrencinin bilgisi ve rızası olmadan yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri danışmanları tarafından kendileri ile ilgili yapılan yazılı değerlendirmelere ulaşma ve üçüncü bir tarafa iletme hakkına sahiptirler. 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri keşif, buluş ve üretim gibi işlerde telif hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi çalışanları öğrencilerin özel hayatlarına saygılıdır.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kuruma dair sıkıntılarını bireysel olarak hiyerarşiye uygun şekilde her kademedeki yöneticiye iletme hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri nitelikli sağlık hizmeti alma ve bu hizmetlere kolay ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri beslenme, barınma, öğrenim hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin savunucusudurlar.

 

            Muğla Üniversitesi çalışanları adına Muğla Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Muğla Üniversitesi Öğrenci Hakları Beyannamesi” 22 beyandan oluşup, beyannamenin takipçisi “Öğrenci Konseyi”, koruyucusu da “Muğla Üniversitesi Senatosu” dur.

 

Foto Galeri
Ziyaretçi İstatistikleri
Bugün : 47
Aylık : 788
Yıllık : 788
Toplam : 85498

 

Yukarı Çık